4 vanliga misstag vid takbyte, takläggning och takrenovering

Takarbeten, exempelvis takbyte, takläggning och takrenovering, är omfattande projekt där det inte är ovanligt att oväntade misstag kan smyga sig på om man inte vet vad man gör.

I denna artikel kommer vi att gå igenom 4 vanliga misstag som görs vid takarbeten och ge tips på hur du kan undvika dem för att säkerställa att ditt takprojekt blir lyckat och hållbart över tid.

1. Obehörig utför arbetet

När obehöriga personer tar sig an uppgiften att byta eller renovera taket ökar risken för felaktigheter avsevärt. Det kan handla om allt från att fel material används till att viktiga moment i arbetet inte utförs korrekt

Ett felaktigt utfört arbete kan leda till att taket inte blir tätt, vilket resulterar i läckage och skador på huset. Dessutom kan användningen av fel material eller tekniker förkorta takets livslängd betydligt.

Det är därför avgörande att de som utför arbetet har rätt kunskap och erfarenhet för att säkerställa att taket håller hög kvalitet och fungerar som det ska över tid.

2. Undertaket läggs på fel sätt

För att hela takkonstruktionen ska fungera optimalt är ett korrekt lagt undertak A och O.

Ett vanligt misstag är att inte anpassa undertakets uppbyggnad efter de specifika förutsättningarna som råder på vinden och under yttertaket. Om till exempel vinden har tilläggsisolerats krävs det ofta speciella åtgärder för att säkerställa att fukt inte kondenserar och skapar mögel eller röta.

3. Försäkringen täcker inte missar

Ett annat vanligt misstagen vid takbyte och renovering är att inte säkerställa att försäkringen täcker alla aspekter av arbetet. Många antar felaktigt att deras befintliga hemförsäkring automatiskt ger fullt skydd under takarbeten, men detta är inte alltid fallet.

Det är således klokt att du innan arbetet påbörjas tar reda på exakt vad din försäkring omfattar. Kontrollera särskilt om den inkluderar skador som kan uppstå på grund av felaktigt utförda takarbeten.

Om din nuvarande försäkring inte erbjuder tillräckligt skydd kan det vara klokt att utöka den eller teckna en tilläggsförsäkring som täcker specifika risker associerade med takrenoveringar. Detta är särskilt viktigt eftersom skador som uppstår på grund av fel i arbetet kan vara mycket kostsamma att åtgärda.

4. Man jämför inte takläggare

Det kan vara frestande att snabbt välja en takläggare baserat på ett tips eller en snabb online-sökning. Detta kan dock leda till att man missar bättre alternativ eller mer förmånliga erbjudanden.

Inhämta därför flera offerter för att kunna göra en mer välgrundad bedömning. Och du bör såklart ta kontakt med lokala aktörer som kan närområdet bra och finns inom ett inte allt för stort avstånd från dig (eftersom det faktiskt kan öka kostnaden).

Är det därmed så att du exempelvis bor i Malmö bör du inhämta offert från takläggare Malmö. Samma sak gäller om du bor i Stockholm, i Luleå, på Gotland, eller någon annanstans. Detta är helt enkelt en central del i processen och något som man inte bör stressa igenom.