5 tips för dig som ska anlita elektriker

Behöver du anlita en elektriker? Isåfall finns det ett par olika saker som du bör tänka på för att säkerställa att arbetet blir utfört på ett säkert och effektivt sätt.

Att välja rätt aktör för jobbet är avgörande för både din säkerhet och din ekonomi. I den här artikeln går vi igenom fem viktiga tips som hjälper dig att ta ett genomtänkt beslut.

1. Skriv ett avtal

I samband med att du anlitar en behörig elektriker är det viktigt att formalisera det genom ett skriftligt avtal. Ett väl utformat avtal skyddar både dig och elektrikern genom att klart specificera arbetsomfattning, kostnadsstruktur, tidsramar och annat viktigt.

Detta dokument bör inkludera detaljer som arbetsbeskrivning, material som ska användas, start och slutförandedatum samt betalningsvillkor. Genom att ha ett avtal på plats minskar du risken för missförstånd och säkerställer att alla parter har samma förväntningar på projektets utförande. Det ger dig också en fast punkt att referera till om något skulle gå fel eller om resultatet inte motsvarar dina förväntningar.

2. Jämför offerter

Det är klokt att inte nöja sig med den första offerten du får skickad till dig när du ska anlita en auktoriserad elektriker. Priserna kan variera avsevärt mellan olika företag för exakt samma typ av jobb.

Genom att inhämta offerter från flera aktörer får du en bättre överblick över marknaden och kan göra en mer välgrundad ekonomisk bedömning. Det finns numera många webbplatser där du kan begära offert från behöriga elektriker. För att hitta dessa kan du kolla runt på nätet och söka på fraser som är relaterade till ditt närområde. Om du exempelvis bor i eller nära Handen kan du söka på ”seriös elektriker nära Handen” för att få upp aktörer som du kan kolla in närmre och senare jämföra med varandra.

3. Kontrollera elektrikerns behörighet

Det är också viktigt att kontrollera elektrikerns behörighet och auktorisation. Det bästa sättet att säkerställa att företaget är auktoriserat är genom att kontrollera om de är registrerade hos Elsäkerhetsverket. Detta är en grundläggande säkerhetsåtgärd som skyddar dig mot obehöriga aktörer och säkerställer att arbetet utförs säkert och korrekt och enligt gällande svensk lagstiftning. Du kan även be företaget i fråga om mer information om deras behörighet och auktorisation.

Om företaget använder sig av underentreprenörer för elinstallationer måste du ta reda på vilket företag som faktiskt kommer att utföra arbetet och se till att de är behöriga och auktoriserade.

4. Var inte rädd för att ställa frågor

Tveka inte att ställa frågor. Detta är ett effektivt sätt att få en tydligare bild av elektrikerns behörighet, kompetens och plan för ditt specifika ärende.

Fråga om detaljer kring tidplanen, material som kommer att användas och vilka säkerhetsåtgärder som tas. Att ställa frågor hjälper dig att undvika missförstånd och säkerställer att arbetet utförs enligt dina förväntningar.

5. Koll upp tidigare arbeten

Innan du anlitar en elektriker är det klokt att undersöka vilka tidigare arbeten företaget har utfört.

Genom att be om referenser eller titta på recensioner på deras webbplats kan du få en tydligare bild av elektrikerns förmåga att hantera olika typer av uppdrag.