De 5 elementen i privatekonomin

I dagens moderna samhälle rör vi oss allt längre ifrån idén med att bara ha ett lönekonto och låta det vara den enda byggstenen i privatekonomin.

Detta skapar en bättre balans och det finns bara fördelar med att låta ekonomin bestå av fler beståndsdelar som tillsammans utgör en välfungerande enhet. Här kommer fem element som alla har en plats i din privatekonomi:

1. Lönekontot

Bara för att lönekontot inte bör stå helt ensam så betyder det självklart inte att det inte har en plats.

Hos de flesta utgör lönekontot fortfarande den mest centrala delen då det typiskt är kontot man använder sig av när det kommer till vardagsekonomin. Det är därtill man har kopplat sitt betalkort och därifrån köp och betalningar av räkningar dras.

2. Budget

En budget är ett effektivt verktyg, oavsett storleken på inkomst och kapital. Med en månadsbudget får man en bra överblick och kan anpassa sin konsumtion utefter det finansiella utrymmet.

En budget tar nämligen utgångspunkt i inkomsten och tar hänsyn till de fasta utgifterna. Man kan såklart även välja att utforma budgetar med specifika syften, t.ex. en rese- eller flyttbudget.

3. Buffert

Idéen med en buffert är att ha något att kunna falla tillbaka på. Det är bufferten man vänder sig till när siffrorna på bankkontot sinar och budgeten ger vika. Storleken på en buffert beror på hur mycket man kan lägga till sida, men lite är alltid bättre än inget.

4. Sparande

Ett sparkonto är det helt klassiska exemplet på en uppbesparingsmetod. Idag finns det dock ett brett urval av sparmöjligheter. Man kan spara i aktier, fonder, kryptovalutor eller andra former för investeringar. Man kan köra på månatligt sparande med ett fast belopp, eller flytta över pengar när det finns spelrum på lönekontot.

Samtliga metoder har sina respektive för- och nackdelar. Man kan med fördel välja att spara pengar genom en mix av tekniker och tillvägagångssätt. Precis som med bufferten; lite är bättre än inget!

5. Lån

Majoriteten kommer någon gång i livet använda sig av en form för lån. Pratar man om de större lånen är bl.a. CSN och bostadslån två välkända spelare. I den andra änden av planen finns de mindre privatlånen, snabblånen och liknande.

Online finansiering är ett alternativ till de klassiska banklånen. Fördelen med ett online lån är att det som regel går snabbare att ansöka eftersom hela lånprocessen föregår online. Det är viktigt att jämföra sina lånealternativ oberoende av vilken sorts lån man är ute efter. Hos Moneezy kan man just det – få en överblick över potentiella online lån, helt kostnadsfritt.

Sammanfattningsvis är strategin mot en välfungerande privatekonomi alltså att du inkluderar lite av allt. Lönekontot står nämligen stadigast när det har sällskap av budgeten, bufferten, uppbesparingen och emellanåt även ett och annat snabblån utan uc.