De 5 största länderna i världen

Länder har i alla tider strävat efter att bli allt mäktigare. En stor faktor till makt är hur stort landet är. De länder som är störst idag behöver nödvändigtvis inte ha varit det förr i tiden, utan det är något som kan förändras över tid.

Vi kommer nu att gå igenom de 5 största länderna i världen, sett till deras yta (mätt i kvadratkilometer). Denna lista kommer att utgå från hur länderna ser ut idag och inte hur det såg ut förr i tiden.

Nu sätter vi igång!

5. Brasilien

Yta: 8 514 977 km².

Brasilien är Sydamerikas största land. Med en yta på över 8,5 miljoner kvadratkilometer finns det inget land i Sydamerika som är ens i närheten av landets storlek. Det bor idag omkring 209,5 miljoner människor där.

4. Kina

Yta: 9 596 961 km².

Kina är det största landet i Asien och utöver deras gigantiska yta är landet även världens folkrikaste land med ungefär 1,4 miljarder invånare. Kina har landgräns mot Mongoliet, Ryssland, Nordkorea, Vietnam, Laos, Myanmar, Indien, Bhutan, Nepal, Pakistan, Afghanistan, Tadzjikistan, Kirgizistan, och Kazakstan.

3. USA

Yta: 9 826 875 km².

USA är en federal republik som består av 50 delstater. Landet är till ytan de 3:e största i världen och de har i dagsläget cirka 328,2 miljoner invånare utspridda över alla dessa 50 delstater.

2. Kanada

Yta: 9 985 000 km².

Kanada är en aningen större än USA, men trots landets väldigt stora geografiska yta är de ett av de mest glesbefolkade länderna i världen. Det bor ”endast” 37 miljoner människor i Kanada i dagsläget, vilket får anses vara relativt få sett till hur stort landet är.

1. Ryssland

Yta: 17 100 000 km².

Ryssland är världens största land. Denna federala republik omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien. Med en yta på  hela 17 000 000 kvadratkilometer är Ryssland alltså det i särklass största landet i världen.