En välfungerande ventilation är oerhört viktigt

Vi svenskar spenderar 90% av vår tid inomhus. Med tanke på väderförhållandena under mer än hälften av året är detta inte särskilt konstigt, och hälften av dessa 90% spenderar vi i våra hem. Ändå är det många av oss som inte riktigt tänker på hur luftkvaliteten i våra hem egentligen är. Ett välfungerande ventilationssystem håller oss friskare och ger oss mer energi.

Samtidigt så är detta någonting som vi inte tänker på särskilt ofta. Precis som med många andra delar av våra liv så antar vi bara att detta fungerar som det ska. Att vädra och öppna fönster i all ära, men att ha en ventilation som fungerar kan hjälpa till med att hålla dig frisk. En dåligt fungerande ventilation kan leda till huvudvärk, yrsel, och illamående.

Testa din luftkvalitet

Det är oerhört viktigt att du med jämna mellanrum testar hur luftkvaliteten ser ut i ditt hem. Detta går att göra med partikelmätare som går att hitta online. Dessa kan sedan tala om för dig hur det ser ut i din bostad. Om några parametrar ser dåliga ut så är det väldigt sannolikt att det beror på att ditt ventilationssystem. I vissa fall räcker det med en fläkt och regelbunden vädring, men ibland kan det krävas att man byter ut delar av ventilationen. En bra ventilation kan även hjälpa dig med din privatekonomi i form av lägre energikostnader.

Ventilationssystem ska installeras av experter

Precis som med många andra komplicerade system så är det oerhört viktigt att du använder dig av en firma som har starka kompetenser inom ventilation. Att gå till en firma som har en hög kundnöjdhet försäkrar dig om att allting sköts korrekt och riktigt. I vissa fall behöver man inte heller göra större ingrepp, någonting som en respektabel firma aldrig kommer att tvinga dig till. Se dock till att lyssna på proffsen.

Om du bor i en storstad eller nära en trafikerad väg kan bra ventilation vara livsviktigt

Om du bor centralt i en lite större stad eller nära en kraftigt trafikerad väg så ligger dina lungor och din hälsa i riskzonen för att drabbas av allvarliga problem. Luftföroreningar till följd av bilar kan över lite längre sikt skada människors lungor något enormt. Ett sätt att förhindra att ens lungor tar skador är genom att hålla fönster stängda i den största mån möjligt, men även genom att se till att ens ventilation fungerar som den ska.

Ventilation på arbetsplatser och där många människor samlas

Att ha bra ventilation på sin arbetsplats kan hjälpa med koncentrationen och den allmänna hälsan. Att ha ordentlig cirkulation och luftutbyte gör att luftburen smitta inte sprids lika lätt, någonting som är extra viktigt så här i efterdyningarna av pandemin. Om någon skulle dyka upp på jobbet med oupptäckt och lindrig covid-19 så kan ett bra ventilationssystem hjälpa till med att skydda resten av de som sitter på kontoret.

Om du känner att ventilationen på din arbetsplats lämnar en del att önska så är det klokt att kontakta någon med ansvar och insyn i frågan. Att ha bra luft är en grundpelare för en god och sund arbetsmiljö och som arbetstagare så har du rätt till att kräva en välfungerande ventilation