5 populära husfärger

Många som planerar att måla om sitt hus står inför valet av vilken färg som ska använda. Färgvalet kan förändra husets utseende och påverka hur det uppfattas av grannar och …

Läs mer

När behöver man tilläggsisolering?

I takt med att energieffektivisering och hållbarhet blir allt mer centrala, överväger många fastighetsägare sin bostads isoleringskapacitet. Tilläggsisolering är en effektiv metod för att förbättra en byggnads värmeisolering och därmed …

Läs mer