Världens 10 största levande djur

Stora djur finns det gott om. Men vilka djurarter är de största i världen? I denna artikel idag kommer vi lista de största nu levande djurarterna, och vi kommer därmed inte att inkludera förhistoriska djur som till exempel dinosaurier eller andra stora djur som levde förr.

10. Isbjörn

Isbjörnar väger i vuxen ålder ungefär ett halvt ton och är omkring 3 meter långa. De äter det mesta när det kommer till kött, dvs allt från fiskar till sälar och kan dessutom fälla byten som väger i princip lika mycket som de själva.

9. Krokodil

Krokodilen är det största levande reptilen på jorden. I vuxen ålder kan de bli upp till 8 meter långa och väga över 1,5 ton. Krokodiler är väldigt snabba och rörliga i vatten, men är desto långsammare och orörligare på land.

8. Anakonda

Anakondan är världens största orm. Den väger över 200 kg och kan bli upp till 8 meter lång. Deras föda utgörs i huvudsak av fåglar, alligatorer, och andra typer av djur.

7. Giraff

Giraffen är en av världens största levande djur, detta mycket på grund av deras längd. De kan bli upp till 6 meter långa, där deras hals i huvudsak utgör den längsta delen på deras kropp. Giraffer kan väga upp mot 750 kg.

6. Elefant

Elefanten är världens störta landlevande djur. Elefanter lever i flockar och kan bli upp mot 7 meter långa och 3.5 meter höga. I vuxen ålder kan de väga upp mot 6 ton och äta omkring 200 kg mat varje dag.

5. Vithaj

Vithajen är ett av världens största havsrovdjur. De kan bli upp mot 6 meter långa och väga upp mot 2 ton. Till skillnad från många andra arter är det honorna som blir de största.

4. Valhaj

Valhajen är det den största hajen som simmar runt i haven här på jorden. Denna haj lever endast de tropiska delarna av världen, dvs där det är varmt vatten.

3. Jättebläckfisk

Jättebläckfisken är precis som vad det låter – en gigantiskt bläckfisk. Denna djurart kan bli upp mot 18 meter lång och kan väga 275 kg. Det ska dock tilläggas att de vanligtvis ”endast” blir 14 meter långa.

2. Sillval

Sillvalen är en art i familjen fenvalar. Den är nära besläktad med blåvalen och världens näst största djurart. Den kan bli upp till 27 meter lång och väga närmare 70 ton.

1. Blåvalen

Sist men inte minst har vi blåvalen. Denna gigantiska val kan bli upp till 30 meter lång och väga otroliga 150 ton.