Vilka är de vanligaste taktyperna i Sverige?

Tak är en viktig del av våra hus och byggnader, och det finns många olika sätt att utforma dem. I Sverige finns det en rad olika taktyper som används på olika sätt, beroende på byggnadens stil, geografiska läge och ändamål.

När du påbörjar ditt takprojekt finns det flera alternativ till ditt förfogande. Vilken typ som passar bäst för din bostad beror på dess skick och vilka förväntningar du har på den. Läs mer här om de olika taktyperna som finns i Sverige!

Sadeltak

Sadeltak är en av de mest populära taktyperna i Sverige. De är kännetecknade av sina två lutande sidor som möts vid taknocken, och har oftast en lutning på mellan 15-60 grader.

Fördelen med sadeltak är att de kan använda olika typer av takmaterial, så länge lutningen är tillräckligt brant. Tegelpannor är den vanligaste takbeklädnaden för sadeltak, men det går också bra att använda betongpannor och plåt.

En stor anledning till varför många svenska hem har denna typ av tak beror på att snö lätt glider av dessa tak – i synnerhet om lutningen på taket är stor. Om du vill ha hjälp med dessa typer av tak av takläggare Sollentuna kan du klicka dig vidare på länken – men om du bor i någon annan ort så kan du garanterat hitta en lämplig aktör även där då det finns många takläggare runtom i vårt avlånga land.

Mansardtak

Mansardtaket är en populär konstruktion i Sverige, särskilt på större och äldre fastigheter. Det består av två sluttande sidor där den nedre delen har en mycket brantare lutning än den övre.

Den här typen av tak ger högre tak på vinden, vilket gör det lättare att inreda och ger ett exklusivt utseende till varje fastighet

Pulpettak

Pulpettak är också vanligt förekommande på fastigheter i Sverige och oftast på långa bostader. 

Dessa typer av tak har endast en takfall. taket är alltså antingen ganska plan eller brant beroende på hur taket är utformat. Pulpettak kallas just för det de gör eftersom att formen påminner om en skrivpulpet.

Valmat tak

Valmat tak är ett annat populärt val för många svenska hem. De är en arkitektonisk takform som följer de traditionella linjerna i ett sadeltak, men även husets kortsidor har ett takfall. Så med andra ord har dessa typer av tak ett takfall på alla husets olika sidor (såväl långsidor som kortsidor).

Dessa tak är vanligtvis byggda med tegelkakel och ger hemmet ett mycket fräscht och modernt utseende. En stor fördel med dessa typer av tak är att de kan utformas så att de håller i många år och inte kräver mycket underhåll

Sargtak

Till skillnad från de övriga taktyper som vi gått igenom hittills så är Sargtak ett helt platt tak utan någon lutning. Den här typen av tak används ofta på större och modernare fastigheter, liksom på hus där man kanske vill ha en uteplats på taket.

Det är viktigt att notera att när du har ett platt tak är det inte möjligt att använda takmaterial som tegelpannor eller plåt, så i stället används takpapp eller annan takbeklädnad för dessa tak.