När behöver man tilläggsisolering?

I takt med att energieffektivisering och hållbarhet blir allt mer centrala, överväger många fastighetsägare sin bostads isoleringskapacitet. Tilläggsisolering är en effektiv metod för att förbättra en byggnads värmeisolering och därmed minska energiförbrukningen. Det handlar inte enbart om att gynna miljön utan även om att sänka uppvärmningskostnaderna.

I Sverige finns det en mängd företag som specialiserar sig på just detta område, och som kan bistå med expertis och genomförande av tilläggsisolering. Exempelvis erbjuder fasadforetag.se, en aktör inom branschen, tjänster för tilläggsisolering fasad Stockholm.

När man inte kan få upp värmen i hemmet

Det kan vara frustrerande när hemmet inte blir tillräckligt varmt trots att värmesystemet är igång. Det kan vara särskilt märkbart under de kalla vintermånaderna då behovet av en varm och skön inomhusmiljö är som störst. Ett hus som inte håller värmen väl kan vara ett tecken på att isoleringen är otillräcklig eller att den befintliga isoleringen har förlorat sin effektivitet över tid. Det kan leda till att värmen läcker ut och att kylan tränger in vilket resulterar i en ojämn och kall inomhustemperatur.

Flera faktorer kan ligga bakom ett hems oförmåga att hålla värmen. En av de vanligaste är att isoleringen i väggar, tak eller golv har blivit komprimerad eller skadad och därmed inte längre fungerar som den ska. Äldre hus kan också ha konstruerats med mindre isolering än vad som idag anses vara standard. I dessa fall kan tilläggsisolering vara en effektiv lösning för att förbättra värmeisoleringen och därmed öka hemmets förmåga att behålla värmen.

När man vill dra ner på sina uppvärmningskostnader

En av huvudorsakerna till att fastighetsägare investerar i tilläggsisolering är för att minska uppvärmningskostnaderna. I ett kallt klimat som Sveriges kan kostnaderna för att värma upp ett hus under de kalla månaderna vara betydande. Genom att förbättra isoleringen i ett hus skapas en mer energieffektiv byggnad som behåller värmen bättre. Detta innebär att mindre energi går åt för att hålla en behaglig inomhustemperatur vilket direkt påverkar uppvärmningskostnaderna i positiv riktning.

En byggnad med god isolering förbrukar mindre energi för uppvärmning och behåller värmen bättre, vilket minskar belastningen på uppvärmningssystemet. Detta reducerar inte bara kostnaderna för uppvärmning utan bidrar även till att förlänga livslängden på uppvärmningssystemet eftersom det utsätts för mindre slitage. Tilläggsisolering kan även öka fastighetens värde och göra den mer eftertraktad på marknaden.

Du vill få bättre inomhusklimat

Att investera i tilläggsisolering är inte bara en fråga om att spara energi och pengar. Det är också ett effektivt sätt att skapa ett hälsosammare och mer behagligt inomhusklimat. Ett välisolerat hem bidrar till en jämnare temperatur året runt och minskar risken för problem som drag och svartmögel – två faktorer som kan påverka både trivsel och hälsa negativt.

Förbättrad isolering i ditt hem fungerar som en barriär som bevarar värmen under vintern och stänger ute den under sommaren. Detta leder till att inomhusmiljön blir mer stabil och förutsägbar vilket såklart är viktigt för en god komfort.